vekter_

Vi tilbyr følgende vektertjenester:

Mobilt vakthold

Mobilt vakthold er en ambulerende tjeneste hvor vekter betjener ulike oppdrag i henhold til avtalt instruks med kunde. Mobilt vakthold er en forebyggende og skadebegrensende tjeneste hvor vekteren gjennom sin observasjon kan forebygge og avdekke blant annet innbrudd, ulåste dører/vinduer, vannlekkasjer, brann og annen skade.

Tjenesten kan omfatte både utvendige og innvendige inspeksjoner. I tillegg til kontroll av selve bygningsmassen kan vekteren kontrollere personell, elektriske installasjoner og tekniske anlegg. Antall inspeksjoner varierer etter kundens behov.

På en inspeksjonsrunde tar vekteren ansvaret for at alt av vinduer og dører er låst. I tillegg avdekkes og utbedres det sikkerhetsmessige svakheter. Vekteren benytter et nytt digitalt mobilt kontrollsystem som rapporterer avvik ved bruk av foto og detaljerte forklaringer. Det benyttes samtidig til å dokumentere utførelsen av inspeksjonen. Dette for at kunder av mobilt vakthold til enhver tid kan få tilstrekkelig informasjon om hva som har skjedd under tilsynet av deres bedrift.

Norvakt Kirkenes tilbyr også mobilt vakthold av private boliger.

Hvorfor benytte seg av mobilt vakthold?

Når den enkelte kunde har en avtale med et vaktselskap, skal det være mulig å få reduksjon i forsikringspremien. Premiereduksjonen er et forhold som den enkelte kunde må ta opp med sitt forsikringsselskap. Praksisen med hensyn til premiereduksjon er ulik hos de enkelte forsikringsselskapene.

Som skrevet, er mobilt vakthold en forebyggende og skadebegrensende tjeneste. Norvakt Kirkenes AS kan avdekke tilløp til brann, innbrudd, vannlekkasje, maskiner som ikke er avslått, gjenglemte lys mv. I tillegg til dette er det vel så viktig å tenke på den irritasjonen og alt det arbeidet som følger med når det har skjedd avvik. Et eksempel på dette kan være om en frysedisk i en matvarebutikk slår seg av på natta (slutter å fungere). Med mobilt vakthold unngår man da de store kostnadene en slik hendelse fører med seg.

Kostnad

Prisene på tjenestene regnes ut ifra hvor lang tid en eventuell inspeksjon tar i minutter. Kom gjerne innom for en uformell prat og et eventuelt tilbud.

Stasjonært vakthold

Byggeplasser, båter ved kai, innehavere av kjøpesentre, branntomter og bedrifter kan ha behov for å beskytte sine verdier og for å sikre ro og orden.

Bruk av stasjonære vektere på byggeplasser, industriområder, konserter og lignende har betydelig forebyggende effekt med tanke på uro og kriminelle handlinger. Våre vektere vil kunne bortvise uvedkommende, sikre området med hensyn til brannsikkerhet, innbrudd og andre typer skadeverk.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon og et eventuelt tilbud.