Brannvernforskriften stiller klare krav til brannøvelser i bedriften. Disse øvelsene skal være basert på bedriftens risikomoment. Det stilles også krav til en viss form og kvalitet, og HMS skal alltid være vektlagt i gjennomføringen.

Norvakt Kirkenes kan gjennomføre øvelser i din bedrift. Vi har god erfaring på dette området, og kan som eksempel nevne evakueringsøvelser med og uten røykutvikling.

Kontakt oss for mer informasjon og et eventuelt tilbud.

E-post: post@norvaktkirkenes.no

Telefon: 78 99 22 80

En slokkeøvelse gir viktig kunnskap og ekstra trygghet i hverdagen, både for bedriftsledelsen og den enkelte medarbeider.

Kurset begynner med en teoretisk gjennomgang av brannutvikling, tiden vi har til rådighet, hvilke slokkemidler vi har og hva disse kan brukes på. Deretter avholdes en praktisk slokkeøvelse der du får anledning til å øve med håndslokkeapparater.

Kontakt oss for mer informasjon og et eventuelt tilbud.

E-post: post@norvaktkirkenes.no

Telefon: 78 99 22 80

Hva er varmearbeider?

Alt arbeid hvor det benyttes åpen ild, oppvarming eller utstyr som lager gnister. Typiske eksempler er sveise-, skjære-, slag-, lodde- og slipeutstyr, taktekking med åpen flamme eller varmluftsverktøy og annen bruk av ild eller varme verktøy.

Hvem har ansvaret?

Det er i første rekke de utførendes ansvar å sørge for at sikkerhetstiltakene er tilstrekkelige og i overensstemmelse med forskriftene. Siden 2001 har også oppdragsgiver, som regel eier eller bruker av bygget, vært pålagt å forsikre seg om at den som skal utføre arbeidet er sertifisert etter de nye reglene.

Hvor lenge gjelder sertifikatet?

Godkjent teoretisk kurs gir rett til et sertifikat som er gyldig i hele Norden i fem år. Etter denne perioden må sertifikatet fornyes. Norsk Brannvernforening er sertifiserende organ.

Brannøvelse vil bli gjennomført etter endt kurs.

For mer infomarsjon om varmearbeiderkurs.

E-post: post@norvaktkirkenes.no

Telefon: 78 99 22 80